راهنمای ثبت خوانندگان

خوانندگان محترم ، میتوانید در سایت ثبت نام کنید و از فرم زیر در خواست ثبت خواننده را در قسمت پیام شما درج کنید.

پس از ثبت شما توسط ما به عنوان خواننده ، شما میتوانید آهنگ هایتان را، خودتان آپلود کنید و در معرض عموم کاربران قرار دهید

لینکی به شما تعلق میگیرد که میتوانید همه آهنگ های خود را ببینید ( مثال : http://radioplayer.ir/user/ehsan-khajeh-amiri )