کتاب صوتی

کتاب صوتی (یا یک کتاب صحبت کردن ) است یک ضبط از یک کتاب یا کار های دیگر در حال خواندن با صدای بلند. خواندن متن کامل به عنوان "بدون حاشیه" توصیف می شود ، در حالی که خواندن نسخه کوتاه تر ، مخفف است .

صدا گفتاری از دهه 1930 در مدارس و کتابخانه های عمومی و در مغازه های موسیقی به میزان کمتری در دسترس است. بسیاری از آلبوم های کلام گفتاری قبل از سن نوار کاست ، دیسک های جمع و جور و صوتی قابل بارگیری ساخته می شدند که اغلب شعرها و نمایشنامه ها به جای کتاب بودند. تا دهه 1980 بود که این رسانه شروع به جذب خرده فروشان کتاب کرد و سپس فروشندگان کتاب به جای نمایشگرهای جداگانه شروع به نمایش کتابهای صوتی در قفسه های کتاب کردند.