طعمه و سایه

ایران صدا

274
18 دی 1398
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا نویسنده ای که تخیلی به‌شدت قوی دارد و شغلش نوشتن رمان‌های معمایی و […]

ایران صدا

نویسنده ای که تخیلی به‌شدت قوی دارد و شغلش نوشتن رمان‌های معمایی و پلیسی است، درگیر حل یک معمای قتل می شود؛ معمایی که مثل یک هزارتو، مدام پیچیده تر می شود و ….

کتاب صوتی طعمه و سایه

نقش اول این رمان خود نویسنده، یعنی رانپو است. رانپو درحال بازدید از موزه با زنی مرموز به نام شیزوکو اُیامادا برخورد می کند و در همان لحظه اول شیفته زیبایی این زن می شود. پس از این برخورد، رانپو وارد زندگی شیزوکو می شود و خود را درگیر حل معمای قتلی می کند که یک نویسنده دیگر رمان‌های پلیسی به نام شونِدی اوئه، مرتکب شده است؛ اما…

*شنیدن این کتاب به گروه سنی نوجوان توصیه نمی شود.
*انتشارات چترنگ این رمان را با نام «شکار و تاریکی» با ترجمه محمود گودرزی منتشر کرده است. گودرزی کتاب را از نسخه فرانسه که «ژان کریستیان بوویه» ترجمه کرده بود، به فارسی بازگردانده است.

 

نویسنده ای که تخیلی به‌شدت قوی دارد و شغلش نوشتن رمان‌های معمایی و پلیسی است، درگیر حل یک معمای قتل می شود؛ معمایی که مثل یک هزارتو، مدام پیچیده تر می شود و ….

توضیحات بیشتر
#