آب های متلاطم

ایران صدا

173
09 شهریور 1398
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا کنت از سفر دریایی (پس از جنگ) برمی گردد؛ در راه بازگشت کشتی […]

ایران صدا

کنت از سفر دریایی (پس از جنگ) برمی گردد؛ در راه بازگشت کشتی آنها دچار طوفان می شود و او به دریا می افتد. تنها کسی که برای نجات او خود را به دریا پرتاب می کند، برناردو است؛ مردی که هیچ کس از گذشته اش خبر ندارد.

کتاب صوتی آب های متلاطم

بر ناردو با نجات کنت مورون از دریا اعتماد او را جلب می‌کند و کنت او را به بالاترین مقام ارتقاء می دهد. این کار باعث حسادت نزدیکان کنت به برناردو می شود؛ آنها تاب این توجه و ارتقاء مقام او را نمی آورند و دست به توطئه می زنند که باعث می شود تا کنت به برناردو بدگمان شود.

کنت از سفر دریایی (پس از جنگ) برمی گردد؛ در راه بازگشت کشتی آنها دچار طوفان می شود و او به دریا می افتد.

توضیحات بیشتر
#