ارثیه دایی رحیم

ایران صدا

23 شهریور 1398
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا سه پیرمرد بازنشسته که تنها سرگمی آنها بازی شطرنج در اوقات بیکاری است، […]

ارثیه دایی رحیم

ایران صدا

سه پیرمرد بازنشسته که تنها سرگمی آنها بازی شطرنج در اوقات بیکاری است، باهم ماجراهایی دارند.

کتاب صوتی ارثیه دایی رحیم

به خسروخان، پیرمرد بازنشسته ای که سالهاست بعد فوت همسرش مجرد است، خبر می رسد که دایی اش از دنیا رفته و همه دارایی خودش را برای او به ارث گذاشته است. از طرفی خسروخان دلبسته همسایه شان، مه لقا خانم، شده است که او هم تنها زندگی می کند و به تازگی به محله آنها آمده است.
دوستان خسرو خان، آقای مجیدی و آقای رکن الدین، به دنبال راهی برای انجام این پیوند هستند و دست به هر کاری می زنندتا بله را از عروس خانم بگیرند؛ اما آیا رسیدن به وصال دوست به همین سادگی‌ها امکان پذیر است؟

2

ایران صدا

سه پیرمرد بازنشسته که تنها سرگمی آنها بازی شطرنج در اوقات بیکاری است، باهم ماجراهایی دارند.

توضیحات بیشتر
#