مال رو – کل کتاب

ایران صدا

344
10 آذر 1399
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا «پل» همراهِ خواهرش، ساندرا، درحالی که پول کمی دارند، برای خرید مقداری خوراکی […]

ایران صدا

«پل» همراهِ خواهرش، ساندرا، درحالی که پول کمی دارند، برای خرید مقداری خوراکی و یک قوری در فروشگاه پرسه می‌زنند؛ اما ….

کتاب صوتی مال رو

پلیس آن دو را به جرم دزدیدن قفلی کوچک بازجویی می‌کند. مادر پل و ساندرا مُرده و بچه‌ها با مادر ناتنی‌شان «کریستین» در خانه‌ای زندگی می‌کنند.
بچه‌ها وقتی از بازجویی آزاد می‌شوند، راهیِ خانه‌ی مادربزرگ‌شان می‌شوند که در روستایی دور زندگی می‌کند.
این داستان، ماجراهایی را که برای پل و ساندرا در طول راه پیش می‌آید، روایت می‌کند. جاده، رازهایی دارد که باید بخواهی تا بتوانی پیدایشان کنی.

کتاب:
The Driftway (۱۹۷۲)

ایران صدا

«پل» همراهِ خواهرش، ساندرا، درحالی که پول کمی دارند، برای خرید مقداری خوراکی و یک قوری در فروشگاه پرسه می‌زنند؛ اما ….

توضیحات بیشتر
#