راز سرنوشت

ایران صدا

05 آبان 1399
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا دکتر تورج زرتاش در دفتر کارش شلیک شد، و پس از رسانده شدن […]

راز سرنوشت

ایران صدا

دکتر تورج زرتاش در دفتر کارش شلیک شد، و پس از رسانده شدن به بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بستری شد و به کما رفت سروان شریفی وارد ماجرا می شود و طی تحقیقاتی از ماهرخ همسر ایرج و دخترش نگار متوجه شد که هنگام وقوع حادثه تورج تنها بوده.

کتاب صوتی راز سرنوشت 

ماهرخ همسر ایرج که به همسرش مشکوک بوده تلفن های او را کنترل می کرده برای همین به سروان شریفی توضیح می دهد که ایرج منتظر یکی از موکل هایش بوده است به نام پروانه ریاحی ، از طرفی تمام موجودی گاو صندوق ایرج به علاوه چند عتیقه و یک رو میزی از منزل به سرقت رفته بود، پروانه ریاحی در یک مسافرخانه در شیراز دستگیر شد و اموال دزدیده شده نزد او بود پس از اینکه مورد بازجویی قرار گرفت به چیزی اعتراف نکرد و به بازداشتگاه برده شد از طرفی در بازگشت به گذشته در مورد تورج دریافتیم مردی پایبند به اصول خانوادگی نبوده و برای همین توسط همسرش و دوستش امیر مورد ماخذه قرار می گرفته است اما همچنان به شیوه خودش ادامه می داده.

ایران صدا

دکتر تورج زرتاش در دفتر کارش شلیک شد، و پس از رسانده شدن به بیمارستان در بخش مراقبت های ویژه بستری شد و به کما رفت سروان شریفی وارد ماجرا می شود و طی تحقیقاتی از ماهرخ همسر ایرج و دخترش نگار متوجه شد که هنگام وقوع حادثه تورج تنها بوده.

توضیحات بیشتر
#