ساکنین مه

ایران صدا

361
23 دی 1398
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا مسعود، پسر بزرگ اختر، بعد از ۱۲ سال به ایران باز می گردد. […]

ایران صدا

مسعود، پسر بزرگ اختر، بعد از ۱۲ سال به ایران باز می گردد. اختر که در طول غیبت او توجهی به پسر کوچک ترش (مرتضی) نداشت، بعد از بازگشت مسعود تصمیم می گیرد مهتاب را (که مرتضی به او علاقه مند است)، برای مسعود خواستگاری کند …

کتاب صوتی ساکنین مه

مسعود، پسر بزرگ اختر، بعد از ۱۲ سال به ایران باز می گردد. اختر که در طول غیبت او هیچ توجهی به پسر کوچک ترش نداشت، بعد از بازگشت مسعود نیز همچنان این رویه را ادامه می دهد؛ تا جایی که تصمیم می گیرد مهتاب را (که مرتضی به او علاقه مند است) برای مسعود خواستگاری کند. با بیان این مسئله، مرتضی که تا امروز و در همه حال به خواسته های مادرش تن داده بود، اعتراض می کند و با مادر درگیر می شود. در این میان، مسعود هم از او حمایت می کند؛ غافل از این که شنیدن تصمیم اختر، حجت الله خان را به جوش می آورد، تا آنجا که این مسئله را توهینی به خود و خانواده اش می داند. مهتاب هم بنابه دلایلی که بیش از همه برای خودش واضح و روشن است، مرتضی را در به وجود آوردن وضعیت موجود مقصر می داند و اعلام می کند که دیگر حاضر به ازدواج با او نیست.

مسعود، پسر بزرگ اختر، بعد از ۱۲ سال به ایران باز می گردد. اختر که در طول غیبت او توجهی به پسر کوچک ترش (مرتضی) نداشت، بعد از بازگشت مسعود تصمیم می گیرد مهتاب را (که مرتضی به او علاقه مند است)، برای مسعود خواستگاری کند …

توضیحات بیشتر
#