سرباز گاف (از دفترچه خاطرات سرباز گاف)

ایران صدا

13 خرداد 1399
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا از دفترچه خاطرات سرباز گاف، داستان سه نوجوانی است که برای نشان دادن […]

سرباز گاف (از دفترچه خاطرات سرباز گاف)

ایران صدا

از دفترچه خاطرات سرباز گاف، داستان سه نوجوانی است که برای نشان دادن خودشان، وارد نظام ارتش کشوری فرضی به نام «ایالات‌های متحده خارجه» می‌شوند. کشوری در آن سوی دنیا که بسیار زورگو و عاشق جنگ است و برای لشکرکشی‌هایش حد و مرزی وجود ندارد.

کتاب صوتی سرباز گاف

این کتاب، حکایت آموزش نظامی سه نوجوان در یک هنگ نظامی با فرماندهی «فرمانده لاف» است. فرمانده، عاشق جنگ و ‌جنگاوری است و هیچ بویی از انسانیت نبرده است. همه‌ی تلاش او، پرورش سربازانی بی‌رحم و سنگ‌دل است که بتوانند دموکراسی را به مردم منطقه خاورمیانه تقدیم کنند.!
این کتاب سعی دارد در قالب چند فصل، زندگی این هنگ در نظام ایالات‌های متحده و آتش‌افروزی آنها را در دنیا به تصویر بکشد و نشان دهد که چطور خوی استعمارگری روی شخصیت و ‌روح این نوجوانان تاثیر فاجعه‌باری می‌گذارد.‌
محمد میلانی کتاب «دفترچه خاطرات سرباز گاف» را به کودکان شهید در فاجعه شیمیایی خان شیخون در منطقه ادلب سوریه تقدیم کرده است.

ایران صدا

از دفترچه خاطرات سرباز گاف، داستان سه نوجوانی است که برای نشان دادن خودشان، وارد نظام ارتش کشوری فرضی به نام «ایالات‌های متحده خارجه» می‌شوند. کشوری در آن سوی دنیا که بسیار زورگو و عاشق جنگ است و برای لشکرکشی‌هایش حد و مرزی وجود ندارد.

توضیحات بیشتر
#