شاه لیر – کل کتاب

ایران صدا

485
18 آبان 1399
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا این نمایشنامه به سقوط تدریجی شخصیت اصلی داستان، شاه لیر، به سوی دیوانگی […]

ایران صدا

این نمایشنامه به سقوط تدریجی شخصیت اصلی داستان، شاه لیر، به سوی دیوانگی و جنون می پردازد. شاه لیر به خاطر این که دو تن از سه دخترش در چاپلوسی و مجیزگویی از او موفق هستند، قلمرو پادشاهیِ خود را به آن ها می بخشد.

کتاب صوتی شاه لیر

این نوشته به احتمال ببسیار در سال هزار و ششصد و پنج میلادی نگاشته شده‌ است. فکر می نمایی خسارتهای بر جای مانده از این توفان جنگجو بر پوست مان ارزش و شکوه زیاد دارد.واسه ی تو همانند است. اما در مکانی که درد وسیعتری ریشه کند درد ریزتر به سختی حس می گردد. تو از کنار یک خرس فرار می کنی اما در این فرار اگر پاهایت تو را به دل دریا و یا رودخانه ی خروشنده و غوغاگر کشاند به همان مکان قبلی یعنی دهان خرس امان خواهی برد. جان که در آرامش و راحتی باشد بدن بسیار سریع رنج می برد. توفانی که در جان من می باشد هر طور حسی را جز آن یکی که بر قلب من کوبیده می شود از اندام های احساسی من محروم می کند. نا شکر بودن و نا سپاس بودن فرزندان همانند این نمی باشد که دهانم دستم را که واسه ی رساندن غذا به سمت و طرفش راهیست گاز گیرد.

*نمایشنامه:
King Lear(۱۶۰۵یا ۱۶۰۶)
فیلمی به کارگردانی ژان-لوک گدار است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد.

 

ایران صدا

این نمایشنامه به سقوط تدریجی شخصیت اصلی داستان، شاه لیر، به سوی دیوانگی و جنون می پردازد. شاه لیر به خاطر این که دو تن از سه دخترش در چاپلوسی و مجیزگویی از او موفق هستند، قلمرو پادشاهیِ خود را به آن ها می بخشد.

توضیحات بیشتر
#