تعطیلات خانوادگی

ایران صدا

339
04 مهر 1398
دسته:
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ایران صدا «فرشاد» و برادرش «فرشید» در آستانه سال نو برای یافتن پدرشان به دنبال […]

ایران صدا

«فرشاد» و برادرش «فرشید» در آستانه سال نو برای یافتن پدرشان به دنبال سرنخ‌هایی می‌روند که «عنایت» در اختیار آنها قرار می‌دهد. در مسیر، عنایت خاطرات خود را بازگو می‌کند و دانش خود را در رابطه با مناطق گردشگری به رخ فرشید و فرشاد می‌کشد.

کتاب صوتی تعطیلات خانوادگی

«اسدالله صولتی» سال‌ها پیش به تصور این که قرار است خودش پیش از همسرش بمیرد، خانه بزرگش را به نام همسر و دو پسرش کرده است؛ اما با مرگ همسرش او در وضعیت سختی گرفتار شده است، چرا که پسر بزرگش «فرشید» قصد دارد که خانه را بفروشد و مخارج تحصیل پسرش «سامان» را در خارج از کشور تأمین کند. او برای انجام این کار، برادرش فرشاد را که سال‌هاست در خارج از ایران سکونت دارد، به ایران می‌کشاند.
این موضوع هرچند که درابتدا با موافقت و همراهی از جانب همسرش «رؤیا» پیش می‌رود، اما درنهایت، رؤیا هم با این موضوع مخالفت می‌کند و زن و شوهر با هم درگیر می‌شوند.
اسدالله به خاطر این تصمیم فرشید، خانه را ترک می‌کند؛ بی آن که به کسی خبر دهد. با ناپدید شدن و غیبت اسدالله، فصل جدیدی در ماجرای این خانواده شکل می‌گیرد.
«عنایت خان»، دوست قدیمی اسدالله که از همه به او نزدیک‌تر است، به فرشید و فرشاد پیشنهاد می‌دهد که برای پیدا کردن پدرشان به یک سفر بروند؛ اما در این سفر حوادثی رخ می‌دهد که این دو برادر پیش‌بینی نکرده بودند.

«فرشاد» و برادرش «فرشید» در آستانه سال نو برای یافتن پدرشان به دنبال سرنخ‌هایی می‌روند که «عنایت» در اختیار آنها قرار می‌دهد. در مسیر، عنایت خاطرات خود را بازگو می‌کند و دانش خود را در رابطه با مناطق گردشگری به رخ فرشید و فرشاد می‌کشد.

توضیحات بیشتر
#