تبلیغاتتبلیغات در سایت رادیو پلیر بصورت هفتگی و در جایگاههای زیر انجام میشود

هزینه تبلیغات در سایدبار : هفتگی 200 هزار تومان

هزینه تبلیغات در صفحه اصلی : هفتگی 300 هزار تومان

هزینه تبلیغات در صفحه پخش آهنگ : هفتگی 500 هزار تومان

 


Radio player Radio player
# https://radioplayer.ir/?p=112976