آشنایی بازرسان با سیستم های رنگ

irico

24 تیر 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

محتوای این پادکست توسط مهندس علی اکبر نوح روش مدیر عامل شرکت بازرسی فنی ایرانیان […]

آشنایی بازرسان با سیستم های رنگ

محتوای این پادکست توسط مهندس علی اکبر نوح روش مدیر عامل شرکت بازرسی فنی ایرانیان در اردیبهشت 1400 تهیه شده است.

این پادکست به همراه فایل PDF جداول رنگ به شما تقدیم می شود.

#