آهنگ 3زبانه احسان اصغری به نام منجی زمین

EhsanPersia

16 فروردین 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

دومین ترک موسیقی 3زبانه انگلیسی-عربی-فارسی در ایران با صدای احسان اصغری نام خواننده: احسان اصغری […]

آهنگ 3زبانه احسان اصغری به نام منجی زمین

دومین ترک موسیقی 3زبانه انگلیسی-عربی-فارسی در ایران با صدای احسان اصغری

نام خواننده: احسان اصغری
نام اثر: منجی زمین
Name: Ehsan Asghari
Name of Track: Savior of The World

متن موزیک:

We have drowned in this dark times
No moon no sunlight
War *have burned us in this world
War in world is cold
We have no choice in this life.
It’s just ride or die
Son of man will soon arrive
He will bless with light
Global justice will arrive
He will save us all
Peace we seek, no war no blood
he’s the choice of God

جاء موعد الظهور
یوم السلم و الحور
رفع السیف الامام
نادینا السلام
ظهر وجه القمر
حوله الدرر
بالمرح اترع السما
کشف الدجی

بر سیاهی ابر و قلب ناامید
نور ایزدی بشد ناگهان پدید
در کویر انتظار چشمه ها به جوش
بانگ صلح از آسمان در جهان به گوش
عزت و عدالت و راه رسم زندگی
هدیه ی ظهور او آغاز بندگی
ذات پاک آدمی چون طلوع اولین
ریشه کن شود بدی با منجی زمین

#