اپیزود 1: دست شویی

Dast Cast

01 آذر 1399
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

ما در این قسمت در مورد «دست شویی» صحبت کردیم. البته موضوع محدود به دستشویی […]

ما در این قسمت در مورد «دست شویی» صحبت کردیم. البته موضوع محدود به دستشویی به عنوان یک مکان نیست و ما این مفهوم و پدیده رو از نظر تاریخی، هنری و داستانی بررسی کردیم.
دست‌کست یک پادکست نمایشی در مورد دست هست که در هر قسمت در مورد یکی از تاثیرات دست در زندگی صحبت می‌کنیم

Radioplayer app
Random post
#