خودشناسی (قسمت دوم)

آکادمیک NLP

29 اردیبهشت 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

♦️ در این شتاب زندگی، تنها تجربه آرامش عمیق درونی می تواند به ما قدرت […]

خودشناسی (قسمت دوم)

♦️ در این شتاب زندگی، تنها تجربه آرامش عمیق درونی می تواند به ما قدرت کنترل و مدیریت چالشها و بحران های متعدد را دهد. ☯️

مهدی عرب زاده ترینر NLP و شخصیت شناسی

(Visited 1 times, 1 visits today)
#