خودشناسی (قسمت سوم)

آکادمیک NLP

30 اردیبهشت 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

♦️ زمانه تغییر کرده است. 😢دیگر نمی توان دائما اشتباه کرد. اهمیت تصمیم گیری بهتر […]

خودشناسی (قسمت سوم)

♦️ زمانه تغییر کرده است.

😢دیگر نمی توان دائما اشتباه کرد. اهمیت تصمیم گیری بهتر و انتخاب‌های مناسبتر، امروز بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید.

👀 از طرفی تا زمانیکه وضع موجود را به صورت دقیق و صحیح ارزیابی نکرده باشیم، چگونه می توانیم وضعیت مطلوب مناسب را ترسیم کنیم؟

(Visited 1 times, 1 visits today)
#