خودشناسی (قسمت هفتم)

آکادمیک NLP

0
04 خرداد 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

♦️ از حدود ۱۴ سالگی به بعد، رفتارهای ثابتی که بر اساس فلسفه ذهنی سنین […]

خودشناسی (قسمت هفتم)

♦️ از حدود ۱۴ سالگی به بعد، رفتارهای ثابتی که بر اساس فلسفه ذهنی سنین پیش از آن شکل گرفته است، قابل شناسایی می باشد.

✅ این رفتارها در تمام طول عمر ثابت است و فقط نوع و شدت بروز آنها با توجه به میزان قرار داشتن ما در حالت تعادل روانی یا عدم تعادل روانی فرق می کند.

مهدی عرب زاده ترینر nlp و شخصیت‌شناسی

#