خودشناسی (قسمت چهارم)

آکادمیک NLP

01 خرداد 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

♦️ ظاهراً همچنان اصرار داریم که با صرف هزینه های فراوان و تعاملات بسیار و […]

خودشناسی (قسمت چهارم)

♦️ ظاهراً همچنان اصرار داریم که با صرف هزینه های فراوان و تعاملات بسیار و انجام امور گوناگون، به شادکامی واقعی برسیم، غافل از آنکه منبع شادمانی عمیق در درون خود ماست.

😍 کسی که خود واقعی اش را می شناسد، میداند که چگونه و در هر شرایطی احساس خوشبختی و شادمانی داشته باشد، حتی اگر هیچ کس دیگری حاضر نباشد تا با او وقت بگذراند.

✅ ضمن اینکه خودشناسی به ما کمک می کند تا رسالت و ماموریت واقعی خود در جهان هستی را بهتر بشناسیم و لذتی عمیق را در زندگی مان تجربه کنیم.

مهندس مهدی عرب زاده ترینر NLP و شخصیت‌شناسی

(Visited 1 times, 1 visits today)
#