مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام ( قسمت سیزدهم)

آکادمیک NLP

12 خرداد 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

🎧 مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام ( قسمت سیزدهم) ♦️در این فایل با یکی […]

مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام ( قسمت سیزدهم)

🎧 مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام ( قسمت سیزدهم)

♦️در این فایل با یکی دیگر از کاربردهای انیاگرام، یعنی ارتباط با فرزندان و هدایت آنها تا رسیدن به استقلال کافی آشنا می شوید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
#