مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام ( قسمت چهاردهم)

آکادمیک NLP

15 خرداد 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

♦️در این فایل با آخرین کاربرد فوق العاده انیاگرام، یعنی ارتباطات شغلی و افزایش بهره […]

مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام ( قسمت چهاردهم)

♦️در این فایل با آخرین کاربرد فوق العاده انیاگرام، یعنی ارتباطات شغلی و افزایش بهره وری و استفاده از حداکثر ظرفیت ها در محیط کار، آشنا می شوید. لطفاً به دقت گوش فرمایید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
#