مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام (قسمت نهم)

آکادمیک NLP

05 خرداد 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

در این فایل با دو کاربرد مهم علم انیاگرام، یعنی پذیرش خود با تمام وجود […]

مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام (قسمت نهم)

در این فایل با دو کاربرد مهم علم انیاگرام، یعنی پذیرش خود با تمام وجود و آگاهی در لحظه آشنا می شوید. لطفاً با دقت گوش بفرمایید.

مهدی عرب زاده مدرس nlp و شخصیت شناسی

(Visited 1 times, 1 visits today)
#