۰۲ قرون وسطا – نوتردام

BASAMAD بسامد

04 فروردین 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

در این شماره از آغاز پلی‌فونی گفتیم و پیشرفت آن را تا مکتب نوتردام دنبال […]

۰۲ قرون وسطا – نوتردام

در این شماره از آغاز پلی‌فونی گفتیم و پیشرفت آن را تا مکتب نوتردام دنبال کردیم
از حضور مهمان‌های عزیزی هم استفاده کردیم
آتوسا افغان، معمار
ونسا چارترند رودریگ و سارا بیگدلی شماملو، موزیسین

متن، تولید و اجرا: پویا پورامین
لوگو و گرافیک: عطا دادزادی

اینستاگرام بسامد
https://instagram.com/basamad.pc?igshid=yjz82fj2vkaj
توئیتر بسامد
https://twitter.com/BASAMAD1?s=09
حمایت مالی از بسامد
hamibash.com/basamad
پادکست دست کست
https://instagram.com/dast.cast?igshid=1gq32rt5v6yvk
پادکست لینک موسیقی‌های استفاده‌شده در شماره‌ی دوم

Kyrie eleïson

Viderunt Omnes

Alleluia Nativitas

Alleluia Nativitas (Arr. Garbarek and The Hilliard Enseble)

Ordo Virtutum

منبع: کتاب درک و دریافت موسیقی

http://www.cheshmeh.ir/Book/918/919/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C

 

#