۰۳ قرون وسطا – آرس نُوا

BASAMAD بسامد

17 فروردین 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

در این شماره از آرس نوا گفتیم و به پایان مطالب قرون وسطا رسیدیم. امیر […]

۰۳ قرون وسطا – آرس نُوا

در این شماره از آرس نوا گفتیم و به پایان مطالب قرون وسطا رسیدیم.

امیر احمدی آریان هم در این شماره مهمان بسامد شد.

متن، تولید و اجرا: پویا پورامین
لوگو و گرافیک: عطا دادزادی

اینستاگرام بسامد
https://instagram.com/basamad.pc?igshid=yjz82fj2vkaj
توئیتر بسامد
https://twitter.com/BASAMAD1?s=09
حمایت مالی از بسامد
hamibash.com/basamad
پادکست دست کست
https://instagram.com/dast.cast?igshid=1gq32rt5v6yvk
لینک موسیقیهای استفادهشده در شمارهی سوم

Guillaume de Machaut “Le Voir Dit”
https://open.spotify.com/track/36iLPmQWYlpgf8fD0OLBRP?si=6vPfZKIsQDGq8rQGPanPVg

Guillaume de Machaut “ Je Sui Aussi”
https://open.spotify.com/track/0BdMoapj6TtBzBvzxoLlLO?si=lQDHz-otRYiC3a7KS6rAww

Guillaume de Machaut “Agnus Dei”
https://open.spotify.com/track/3muOvU608z8OdwpH55ZGd6?si=M2i6VKLnQ5WHr3g4PAXXlw

Bob Dylan “Ballad of the thin man”
https://open.spotify.com/track/0f5N14nB8xi0p3o4BlVvbx?si=i7eoK1j7SjuPat-Mz9OLDg

Francesco Landini “Nella tuo luce tien la vita mia”
https://open.spotify.com/track/5RloU9lZTXBZUoBJUuc7ld?si=UA0xrFWJSO6YMHSSpcL9LA

منبع: کتاب درک و دریافت موسیقی

http://www.cheshmeh.ir/Book/918/919/%D8%AF%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C

#