۰۵ رنسانس – رقص و آواز

BASAMAD بسامد

26 اردیبهشت 1400
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

در این شماره، از موسیقی آوازی غیر مذهبی رنسانس گفتیم ، از موسیقی سازی و […]

۰۵ رنسانس – رقص و آواز

در این شماره، از موسیقی آوازی غیر مذهبی رنسانس گفتیم ، از موسیقی سازی و سازهای رنسانس و همچنین از مکتب ونیز در موسیقی حرف زدیم و مهمان این شماره از مجموعه‌ی سیری در موسیقی غرب، حافظ روحانی از مکتب ونیز در نقاشی برایمان گفته.

متن، تولید و اجرا: پویا پورامین
لوگو و گرافیک: عطا دادزادی

اینستاگرام بسامد
توئیتر بسامد
حمایت مالی از بسامد

لینک موسیقی‌های استفاده‌شده در شماره‌ی پنجم

Carlo Gesualdo “ Sparge la morte al mio Signor nel viso “
Thomas Weelkes “As Vesta was from Latmos hill descending”
Thomas Morley “Now is the month of Maying”
Michael Praetorius “Terpsichore : La Bouree”
Andrea Gabrieli “Ricercar del dodicesimo tonuo”
Giovanni Gabrieli “ Sonata pian e forte”
Giovanni Gabrieli “Plaudite”

(Visited 1 times, 1 visits today)
#