تعرفه اشتراک ویژه

اشتراک ویژه
10 هزار تومان / ماهانه
امکان دانلود از مطالب ویژه
امکان آپلود آهنگ
نمایش آهنگ شما در صفحه پروفایل شما
نمایش آهنگ شما در دسته آپلود کاربران
 
اشتراک پیشرفته
25 هزار تومان / ماهانه
امکان دانلود از مطالب ویژه
امکان آپلود آهنگ
نمایش آهنگ شما در صفحه پروفایل شما
نمایش آهنگ شما در دسته New Tracks در صفحه اصلی
 
اشتراک حرفه ای
85 هزار تومان / ماهانه
امکان دانلود از مطالب ویژه
امکان آپلود آهنگ
نمایش آهنگ شما در صفحه پروفایل شما
نمایش آهنگ شما در دسته New Tracks در صفحه اصلی
نمایش آهنگ شما در دسته VIP Tracks در صفحه اصلی بمدت یک هفته